VŨ ĐẮC HOÀNG ÂN LÚC NHỎ

1. VŨ ĐẮC HOÀNG ÂN LÚC NHỎ Vũ Đắc Hoàng Ân lúc nhỏ sống trong nghèo khó. Ba mẹ đi làm, thời thơ ấu tôi chủ yếu sống với ông bà nội. Khi đó, vì chưa đủ tiền mua nhà nên gia đình tôi sống chung với bác. Chúng tôi ở cùng khu với trùm […]