CẤP 2 CỦA VŨ ĐẮC HOÀNG ÂN

Năm tôi lên cấp 2, gia đình chuyển về sống trong 1 con hẻm gần Chợ 200. Chợ là con hẻm số 200 đường Xóm Chiếu, quận 4, được các hộ gia đình 2 bên đường bày ra buôn bán kiếm kế sinh nhai. Lâu ngày người dân ở đó gọi là Chợ 200 cho […]