3 NGƯỜI PHỤ NỮ QUYỀN LỰC CỦA VŨ ĐẮC HOÀNG ÂN

Tôi trưởng thành và được như ngày hôm nay 1 phần nhờ 3 người phụ nữ. 1 phần tính cách tôi có được ảnh hưởng từ 3 người và trong thâm tâm tôi rất yêu quí họ.