LÊ THỊ NGỌC ĐÀO – CHỦ SỞ HỮU THƯƠNG HIỆU LEDA TUMMY, NGƯỜI BẠN ĐẦY NGHỊ LỰC

Tôi gặp Lê Thị Ngọc Đào trong 1 buổi hội thảo về kinh doanh. Ban đầu tôi thấy bạn nhìn quen quen. Sau 1 hồi trò chuyện, tôi mới biết chúng tôi đã học cùng trường với nhau năm cấp 2. Vậy là sau 13 năm, chúng tôi có dịp gặp lại nhau. Quả thật […]