ĐẠI HỌC CỦA VŨ ĐẮC HOÀNG ÂN

Rời mái trường cấp 3, tôi đặt chân vào giảng đường đại học (ĐH). Tôi may mắn được học chương trình tiên tiến (Advanced Program in Computer Science), thời gian ngồi trên lớp ít. Vì vậy, tôi có nhiều thời gian tự học và làm những điều mình thích.